Salsas

MOSTAZA
CODIGO ENVASE
K09000 MOSTAZA SACHET 50GR
K11000 MOSTAZA DOYPACK 1000cc
K13000 MOSTAZA POMOS DE 184GR
K14000 MOSTAZA POMOS DE 400gr
KD4001 MOSTAZA DOYPACK 200gr
K15000 MOSTAZA GALON DE 4Kl
KMO003 MOSTAZA DE 2900Kg
K56000 MOSTAZA SACHET 9gr
KETCHUP
CODIGO ENVASE
K07000 KETCHUP SACHET 50GR
K20000 KETCHUP DOYPACK 1000cc
K22000 KETCHUP POMOS DE 410GR
K24000 KETCHUP POMOS DE 200gr
K23000 KETCHUP GALON DE 4Kg
K26000 KETCHUP PICANTE POMOS DE 410gr
K25000 KETCHUP PICANTE POMOS DE 200gr
K57000 KETCHUP SACHET 9gr
KK0003 KETCHUP DE 2900Kg
KD2001 KETCHUP BOL. DOYPACK 200g
 
MAYONESA
CODIGO ENVASE
K06000 MAYONESA SACHET 125GR
K08000 MAYONESA SACHET 50GR
K31000 MAYONESA DOYPACK 1000cc
K33000 MAYONESA GALON DE 4Kl
K34000 MAYONESA POMOS DE 380gr
K35000 MAYONESA POMOS DE 175gr
K58000 MAYONESA SACHET 9cc
K41000 MAYONESA FRASCO DE 510cc
K44001 MAYONESA DOYPACK 500cc
KMA003 MAYONESA MAYONESA DE 2900Kg
KD3001 MAYONESA DE 230cc
KM1000 MAYONESA LIGHT 500cc
SALSA GOLF
CODIGO ENVASE
K54000 SALSA GOLF SACHET 50cc
K83000 SALSA DE TOMATE 4Kl
K86000 SALSA GOLF FRASCO 510cc
K87000 SALSA PICANTE POMO 245cc
KSB001 SALSA BARBACOA 250cc
KS1001 SALSA BARBACOA SACHET 50cc
 
KRIS EXTRACTO DE TOMATE
CODIGO ENVASE
K73000 EXTRACTO DE TOMATE 4kg
KET001 EXTRACTO DE TOMATE DE 50gr